DeeDee Schmidt-Pedersen

Behandler: DeeDee Schmidt-Pedersen

  • Hvad kan vi egentlig gøre for at få det bedre?
  • Hvad er muligt, kan man flytte de opfattede grænser?
  • Hvad bevirker ændringer i vores krop for livskvaliteten?

Disse tanker og spørgsmål førte mig til mit første kropsterapeutiske kursus i 1980’erne. Siden har denne fascination og nysgerrighed aldrig sluppet sit tag i mig.

I årernes løb har jeg taget forskellige kropsterapeutiske uddannelser og kurser, blevet inspireret af mange af de store læremestre samt skabt en masse erfaring som praktiserende terapeut og underviser.

For mig at se, er det essentielt i kropsterapi, at arbejde med kroppens signaler og symptomer som en ressource – en iboende ressource vi alle besidder. Prøve at forstå hvad kroppen forsøger at fortælle.

Kroppen arbejder altid hen imod balance, og mister aldrig denne iboende evne. Ubalancer og symptomer, hvordan de end udarter sig, er budskaber fra vores kloge krop om, at vi skal stoppe op og vie den mere opmærksomhed.

Jeg tilbyder følgende behandlingsformer: Kranio-Sakral Terapi, A.L.T. – Naturlig Lifting (Ansigtsløftningsterapi), Organmassage, Strukturel Integration efter I P Rolf og Anatomy Trains metoderne og BindevævsTeknik (Rosenberg Teknik). Se venligst under disse for yderligere information.

For tidsbestilling: 4013 4524 eller mail@fulcruminstitute.dk . Du er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har terapeutiske spørgsmål.

 

Jeg er terapeut med stort T og underviser med stort U.

For mig hænger de to roller tæt sammen. Jeg bliver en bedre terapeut af at undervise og en bedre underviser af at behandle i min klinik.

C.V:

Jeg har undervist i hele kranio-sakral terapi uddannelsen, bindevævskurset (Rosenberg Teknik), organ massage samt ALT uddannelsen på Stanley Rosenberg Instituttet i København og Silkeborg siden 2001 til juni 2015 hvor instituttet gik konkurs.

I 2011 startede jeg mit eget institut, Fulcrum Institute www.fulcruminstitute.dk .
Jeg har undervist i KST på Naturmedicinsk Kursuscenter i 10 år indtil de blev solgt i 2010.
I Finland underviste jeg i A.L.T under eget regi 2003-2008.

Jeg er Registreret Alternativ Behandler (RAB) godkendt i Danmark og medlem af Foreningen af Kranio-Sakral- og kropsterapeuter www.kraniosakralogkropsterapeuter.dk

registreret alternativ behandler deedee schmidt pedersen

 

RELEVANT KROPSTERAPEUTISK UDDANNELSE:

I alt 5.342 timer, heraf:
• 434 timer med fokus på anatomi/fysiologi og patologi
• 1.646 timer i mine hovedfag KST, A.L.T, bindevævsteknik og Strukturel Integration
• 3.262 timer i supplerende og videregående kurser.

ANATOMI/FYSIOLOGI:

• 300 timer anatomi/fysiologi/pharmakologi/patologi ved Dansk Sygepleje Råd. Endvidere har jeg deltaget på 3 kurser (134 timer i alt) med Dr Patrick M Coughlin, Professor i Anatomi på Philidelphia College of Osteopathic Medicine
• Anatomy of the cranio-sacral system – 54 timer
• Anatomy of the spine, the spinal nerve and the peripheral nerves – 40 timer, inkl. dissektion på Odense Universitets Hospital.
• Anatomy and dissection of the cranium, brain, neck and face – 40 timer, inkl. dissektion på Odense Universitets Hospital.

KST, A.L.T. OG STRUKTUREL INTEGRATION:

Kranio-sakral terapi, både direkte og in-direkte teknikker, div. undervisere (Stanley Rosenberg, Alain Gehin, Michael Kern, Upledgers Institute, Benjamin Shield) – 526 timer
A.L.T., med Stanley Rosenberg, Rolfer – 120 timer
Strukturel Integration – 320 timer
• Anatomi Trains I & II med Tom Myers, Rolfer

VIDEREGÅENDE OG SUPPLERENDE KURSER:

• “Realize the SA Node of the Heart as an Organ of Perception” Advanced BCT Master Class med Charles Ridley
BCT (Biodynamic Cranial Touch – Stillness Touch) Mentor uddannelse med Giorgia Milne.
Focus on fascia, med Robert Schleip, Ph.D
• Focus on Fascia, med Tom Myers, Rolfer
• Seminar: The Brain, med Benjamin Shield
• Chok/Trauma og den sanselige Biokemi, med Ulla Rung Weeke
• Osteopathic Release Techniques, med Alain Gehin, DO
• Sacral-Occipital Techniques (SOT), med Alain Gehin, DO
• The Heart, ANS & Spine, med Alain Gehin, DO
• Neurodynamics (ANT), med Sonja Aclon, Fysioterapeut
• Organ Massage, med Sonja Aclon og Britta Andersen
• Seminar: Energy Medicine, med Jim Oschman, ph.D
• Seminar: The Energy Medicine behind the Body Therapy, med Jim Oschman, ph.D
• Continuum Movement, med Emilie Conrad
• Seminar: The Polyvagal Theory, med Stephen W Porges, Ph.D og Sue Carter, Ph.D
• Tensegrity, med Alain Gehin, DO og Claudia Kohn, DO.
• Tensegrity, med Lene Kall Nielsen og Jakob Mikkelsen
• Rosenberg Teknik (blid bindevævsteknik) med Stanley Rosenberg, Rolfer
• The New Medicine, med Jean Michel Maumin, DO og Claudia Kohn, Do
• Mind Clearing psykoteraputisk uddannelse, 1. år, med Lawrence Noyes, Toronto, Canada
• FDZ zoneterapi uddannelse 687 timer
• 5 årig reiki uddannelse fra Hari Tahil, Japan
• Shiatsu uddannelse fra Tokyo Shiatsu institut 300 timer
• Massageterapeutisk uddannelse fra Naturmedicinsk Kursuscenter 408 timer
• Visceral Manipulation (organ massage) uddannelse fra Barral Institute UK
• Biodynamics kranio-sakral terapi – Niklas Patursson
• Acu Nova, med John Boel, akupunktør.
• Forskning: University of Illinois, Chicago med Stephen W. Porges ph.D
• Konferencer: International Fasicia Conference Amsterdam 2010
• 8th Interdisciplinary world Congress on Low Back & Pelvic Pain, Dubai 2013

Jeg er under fortsat uddannelse og supervision.